Design

อันนี้เป็นการแก้ปัญหาง่ายๆของ Wordpress เมื่อคุณเข้าหน้าเว็บไซด์
หรือจะล็อกอินส่วนแอ๊ดมิน แล้วมีการแจ้งว่า
Warning: Cannot modify header information Headers Already Sent by

ตามคำแนะนำ...ให้เปิดไฟล์ wp-config.php ขึ้นมาก่อน แล้วสังเกตว่า
มีส่วนของการเว้นบรรทัด, หรือแท็ก อยู่ด้านท้ายสุดหรือไม่

(ภาพประกอบบรรทัดแรกสุดของ wp-config.php)

ถ้ามีบรรทัดเว้นบน <?php ให้ลบบรรทัดนั้นทิ้ง (ประมาณว่า <?php อยู่บรรทัดแรก)

(ภาพประกอบบรรทัดสุดท้ายของ wp-config.php)

สังเกตว่ามีบรรทัดเว้นใต้ ?> มั้ย ถ้ามีให้ลบออกเช่นกัน แต่ไม่รู้ืำทำไมไฟล์ wp-config.php
ของเราไม่เห็นมี ?> เลย พอเราเติม ?>เข้าไป Warning: มันก็หายไปเอง
เดาว่าน่าจะเกี่ยวกับการอัพเดทชิมิคะ...